Servicii funerare complete

Ardeleni Funerare iti pune la dispozitie, NON-STOP, urmatoarele servicii funerare in Brasov:

Obtinerea actelor de deces si inhumare

Actele necesare pentru eliberarea Certificatului de deces si a Autorizatiei de inhumare sunt:

 • Certificat medical de constatare a decesului ( original si copie )
 • Buletinul / Cartea de identitate a defunctului ( original si copie )
 • Buletinul / Cartea de identitate a declarantului ( original si copie )
 • Certificat de nastere si casatorie al defunctului ( original si copie )
 • Livretul militar al defunctului ( pentru barbati sub 60 de ani )

Inregistrarea se face in termen de 3 zile de la data decesului.
La primarie trebuiesc completate urmatoarele formulare:

 • Declaratie cu mostenitorii legali si testamentari în cazul in care decedatul a avut domiciliul pe raza Municipiului
 • Declaratie cu motivele neprezentarii actului de identitate sau livretului militar ale decedatului (daca este cazul)
 • Cerere de înregistrare a decesului în cazul nerespectarii termenului legal. (daca este cazul)

Birou inregistrari decese – Primaria Brasov

 • Bulevardul Eroilor nr. 8
 • Tel: 0268 416 550 int. 168

Program:

 • Luni – Joi: 08:30 – 16:30
 • Vineri: 08:30 – 14:00
 • Sambata: 09:00 – 13:00

 

Obtinerea ajutorului de deces

Actele necesare pentru obtinerea ajutorului de deces sunt:

 • Cerere tip pentru persoanele asigurate cu contract sau declaraţie de asigurare sau cerere pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari;
 • Certificat de deces ( original si copie );
 • Cupon de pensie;
 • Actul de identitate al solicitantului ( original si copie );
 • Acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul sau, după caz, actul care atestă calitatea de moştenitor, tutore sau curator ( original si copie );
 1. Daca solicitantul este fiu : Certificat de nastere (original si copie);
 2. Daca solicitantul este fiica: Certificat de nastere si casatorie (original si copie);
 3. Daca solicitantul este sot/sotie: Certificat de casatorie (original si copie);
 • Declaratie pe propria raspundere ca a suportat cheltuielile ocazionate de deces (data sub incidenta art. 292 din Codul Penal) sau documente (factura sicriu) din care sa rezulte ca a suportat aceste cheltuieli;

Mai multe detalii puteti solicita de la Casa Judeteana de Pensii Brasov

 • Str. 13 Decembrie , nr 43A
 • Telefon: 0268 418055 , 0268 475824
 • Secretariat 0268 478779